Kazimierza Wielka - wieża ciśnień

 W Kazimierzy Wielkiej jest jedna wieża ciśnień. Znajduje się ona przy ulicy Kolejowej, w pobliżu stacji kolejowej Kazimierza Wielka. Została wybudowana w 1925 roku wraz z linią kolejową Pińczów – Włoszczowa. Wieża ma wysokość 32 metry i jest wykonana z cegły.


Wieża ciśnień w Kazimierzy Wielkiej jest typowym przykładem architektury przemysłowej z okresu międzywojennego. Jest to masywna, cylindryczna konstrukcja z gzymsem i stożkowym dachem. Na elewacji wieży znajdują się otwory okienne i ślepe arkady.

Zasady działania wieży ciśnień :

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynierska służąca do magazynowania i utrzymania ciśnienia wody, zazwyczaj wykorzystywana w systemach zaopatrzenia w wodę miejską. Jej zasada działania opiera się na prostym mechanizmie grawitacyjnym i hydrodynamicznym. Oto podstawowe zasady działania wieży ciśnień:


Zbieranie wody: Wieża ciśnień zbiera wodę z lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę, który może być zasilany przez ujęcia wód gruntowych, rzeki lub zbiorniki wodne.


Magazynowanie wody: Woda jest magazynowana w zbiorniku umieszczonym na szczycie wieży. Zbiornik ten jest odpowiednio wytrzymały, aby utrzymać ciężar wody oraz aby wytrzymać ciśnienie wewnętrzne.


Ciśnienie hydrostatyczne: Woda w zbiorniku wywiera ciśnienie na dół, co jest wynikiem siły grawitacji. Im wyższa wieża ciśnień, tym większe jest ciśnienie hydrostatyczne generowane przez wodę.


Dystrybucja wody: Gdy w systemie zaopatrzenia w wodę zachodzi potrzeba dostarczenia wody do użytkowników, otwiera się zawory kontrolujące przepływ wody z wieży. Dzięki ciśnieniu wody w zbiorniku, woda może płynąć do odbiorców przez rury w systemie kanalizacyjnym.


Wyrównywanie ciśnienia: Wieża ciśnień działa również jako stabilizator ciśnienia w systemie. Gdy popyt na wodę zmienia się w ciągu dnia, wieża ciśnień może równoważyć wahania ciśnienia poprzez dostarczanie wody z zasobów zgromadzonych w zbiorniku lub zasilając system wodny w okresach niskiego zużycia.


Konserwacja i utrzymanie: Wieże ciśnień wymagają regularnej konserwacji i utrzymania, tak aby zabezpieczyć ich strukturę przed korozją i zapewnić niezawodność działania. Konserwacja może obejmować malowanie zewnętrznych powierzchni, kontrolę stanu technicznego konstrukcji oraz monitorowanie systemu zaworów i pomiarów ciśnienia.


Dzięki zastosowaniu wież ciśnień możliwe jest efektywne zarządzanie i dystrybucja wody w systemach zaopatrzenia miejskiego, zapewniając stabilność ciśnienia i odpowiednie dostawy wody do użytkowników.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie