Kielce - wieża ciśnień

W Kielcach są dwie wieże ciśnień:

Kielce - wieża ciśnień
Kielce - wieża ciśnień / @ Ptasiek

Wieża ciśnień przy ulicy Karola Olszewskiego w Kielcach


Znajduje się na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Została wybudowana w 1955 roku. Wieża ma wysokość 42 metry i jest wykonana z betonu i cegły.


Wieża ciśnień przy ulicy Herbskiej w Kielcach


Znajduje się przy stacji kolejowej Kielce Herbskie. Została wybudowana w 1928 roku. Wieża ma wysokość 30 metrów i jest wykonana z cegły.


Ciekawostki


  • Wieża ciśnień przy ulicy Karola Olszewskiego jest jedną z najwyższych tego typu konstrukcji w województwie świętokrzyskim.
  • Wieża ciśnień przy ulicy Herbskiej jest wpisana do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.
  • W 2018 roku na wieży ciśnień przy ulicy Karola Olszewskiego zainstalowano iluminację świetlną.

Zasady działania wieży ciśnień w Kielcach :

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynierska, która ma na celu magazynowanie wody oraz utrzymanie stabilnego ciśnienia w systemie wodociągowym. Zasada jej działania opiera się na prostym mechanizmie grawitacyjnym i hydrodynamicznym. Oto główne elementy i funkcje wieży ciśnień:


Zbiornik wody: Wieża ciśnień posiada duży zbiornik lub rezerwoar umieszczony na jej szczycie. Ten zbiornik jest w stanie pomieścić dużą ilość wody, która może być gromadzona w celu zaspokojenia zmieniającego się zapotrzebowania na wodę w systemie.

Zasilanie wodą: Woda do zbiornika w wieży ciśnień jest dostarczana przez rurociągi z systemu wodociągowego. Może to być woda uzdatniana pochodząca z różnych źródeł, takich jak ujęcia wód gruntowych, rzeki czy zbiorniki wodne.

Ciśnienie hydrostatyczne: Woda zgromadzona w zbiorniku wywiera nacisk na dolną część wieży oraz na sieć wodociągową. To ciśnienie hydrostatyczne zapewnia napęd do przepływu wody przez rurociągi w systemie wodociągowym.

Stabilizacja ciśnienia: Jedną z głównych funkcji wieży ciśnień jest utrzymanie stabilnego ciśnienia w systemie wodociągowym. Dzięki temu, gdy zapotrzebowanie na wodę zmienia się w ciągu dnia, wieża może zapewnić wystarczające ciśnienie, aby woda mogła być dostarczana do użytkowników bez względu na zmiany w zużyciu.

Równoważenie ciśnienia: Wieże ciśnień również pomagają w równoważeniu ciśnienia w sieci wodociągowej, co pozwala uniknąć problemów związanych z zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniem, takich jak niewłaściwe działanie urządzeń sanitarnych czy awarie w systemie.

Konserwacja i bezpieczeństwo: Regularna konserwacja i inspekcje techniczne są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie wieży ciśnień. Wymagane są także środki bezpieczeństwa, takie jak barierki czy systemy zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych.

Wieża ciśnień jest kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej, który pomaga w efektywnym zarządzaniu dostawami wody oraz zapewnia stabilne i niezawodne dostawy dla społeczności, której służy.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie