Kowalkowice - wieża ciśnień

 W Kowalkowicach, w gminie Waśniów, znajduje się jedna wieża ciśnień.


Wieża ciśnień w Kowalkowicach


Wieża zlokalizowana jest przy ulicy Spacerowej. Została wybudowana w 1936 roku i jest typowym przykładem architektury przemysłowej z okresu międzywojennego. Jest to żelbetowa konstrukcja z ceglaną elewacją, o wysokości około 30 metrów. Składa się z trzech części: podstawy, trzonu i zbiornika. Podstawa jest masywna i kwadratowa, trzon smukły i cylindryczny, a zbiornik na szczycie ma kształt grzyba.


Obecnie wieża jest nieczynna, ale nadal jest w dobrym stanie. Stanowi charakterystyczny element krajobrazu Kowalkowic i okolic.


Ciekawostki:


Wieża ciśnień w Kowalkowicach jest jedną z wielu tego typu konstrukcji na terenie województwa świętokrzyskiego.

W przeszłości wieże ciśnień pełniły ważną funkcję w systemach zaopatrzenia w wodę.

Niektóre z nich, po wycofaniu z eksploatacji, są adaptowane na inne cele, np. mieszkalne, widokowe, czy gastronomiczne.

Zasady działania wieży ciśnień :

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynieryjna używana w systemach zaopatrzenia w wodę, mająca na celu magazynowanie wody oraz utrzymanie stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej. Główne elementy i funkcje wieży ciśnień obejmują:


Zbiornik wody: Wieża ciśnień posiada duży zbiornik na swoim szczycie, który może pomieścić dużą ilość wody. Zbiornik ten może być wykonany z różnych materiałów, takich jak stal, beton, lub kompozyty.


Zasilanie wodą: Woda jest dostarczana do zbiornika wieży ciśnień z lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę, który może pobierać wodę z różnych źródeł, takich jak rzeki, ujęcia wód gruntowych lub zbiorniki retencyjne.


Ciśnienie hydrostatyczne: Woda zgromadzona w zbiorniku wieży ciśnień wywiera ciśnienie na dół, co wynika z działania siły grawitacji. Im wyższa wieża, tym większe jest ciśnienie hydrostatyczne generowane przez wodę.


Stabilizacja ciśnienia: Wieża ciśnień pomaga utrzymać stabilne ciśnienie w sieci wodociągowej. Dzięki odpowiedniemu ciśnieniu w zbiorniku, woda może być równomiernie dostarczana do odbiorców, bez względu na wahania w zużyciu.


Równoważenie ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają również w równoważeniu ciśnienia w sieci wodociągowej, co zapobiega problemom związanym z zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniem, takim jak niewłaściwe działanie urządzeń sanitarnych lub awarie w systemie.


Bezpieczeństwo i konserwacja: Regularna konserwacja i inspekcje techniczne są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie wieży ciśnień. Wymagane są także środki bezpieczeństwa, takie jak barierki czy systemy zapobiegające dostępowi osobom nieuprawnionym.


Wieża ciśnień jest ważnym elementem infrastruktury wodociągowej, który pomaga w zapewnieniu stabilnych i niezawodnych dostaw wody dla społeczności, której służy.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie