Lidzbark - wieża ciśnień

 W Lidzbarku są dwie wieże ciśnień:

Lidzbark - wieża ciśnień
Lidzbark - wieża ciśnień / @ czupirek/Ewa Jaros

Miejska wieża ciśnień :

Znajduje się przy ulicy Brzozowej. Została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. Jest to ceglana wieża o wysokości około 20 metrów. W 2005 roku została wpisana do rejestru zabytków.

Kolejowa wieża ciśnień :

Znajduje się przy ulicy Szwoleżerów. Została wybudowana w 1912 roku. Jest to żelbetowa wieża o wysokości 42 metrów. W 1996 roku została wpisana do rejestru zabytków.

Obie wieże ciśnień są ciekawymi przykładami architektury przemysłowej.

Miejska wieża ciśnień jest bardziej charakterystyczna dla tego typu obiektów. Jest to prosta, ceglana konstrukcja, która nie wyróżnia się niczym szczególnym. Kolejowa wieża ciśnień jest bardziej okazała. Jest to smukła, żelbetowa konstrukcja, która zwieńczona jest gzymsem i stożkowym dachem.

Obie wieże ciśnień są ważnymi elementami krajobrazu Lidzbarka.

Zasady działania wieży ciśnień :

Wieża ciśnień, zwana także wieżą wodną, to konstrukcja służąca do przechowywania wody oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. Zasady jej działania są dość proste:

Zbieranie wody: Wieża ciśnień zbiera wodę z sieci wodociągowej za pomocą pompy lub grawitacyjnie zbiorników wodociągowych. Woda ta jest przeważnie poddawana procesowi uzdatniania, aby spełnić wymagania jakościowe.

Przechowywanie wody: Woda jest przechowywana w zbiorniku umieszczonym na szczycie wieży. Zbiornik ten może być wykonany z betonu, stali lub innego materiału odpornego na korozję i zabezpieczającego wodę przed zanieczyszczeniem.

Tworzenie ciśnienia: Woda w zbiorniku wieży ciśnień tworzy naturalne ciśnienie, które jest wykorzystywane do napędzania wody przez sieć wodociągową. Im wyżej położona jest wieża, tym większe ciśnienie może być generowane. Ciśnienie to pozwala na dostarczanie wody do domów, firm oraz innych budynków w okolicy.

Wyrównywanie ciśnienia: Wieża ciśnień pełni także funkcję wyrównywania ciśnienia w sieci wodociągowej. Kiedy popyt na wodę wzrasta, a siła ciśnienia w sieci maleje, woda z wieży ciśnień może być uwalniana do sieci wodociągowej, aby zwiększyć ciśnienie i zaspokoić potrzeby użytkowników. Gdy popyt spada, woda nadmiarowa jest pompowana z powrotem do zbiornika wieży.

Zapobieganie awariom: Wieże ciśnień zapewniają także zapas wody w przypadku awarii lub przerw w dostawie wody, co pozwala na ciągłość dostaw i minimalizuje ryzyko niedoboru wody.

Podsumowując, wieża ciśnień działa jako zbiornik wody, który utrzymuje odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej oraz zapewnia stabilność dostaw wody do użytkowników.


 

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie