Małtydy - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Małdytach

Małtydy - wieża ciśnień
Małtydy - wieża ciśnień / @ Antekbojar

Znajduje się przy ulicy Dworcowej. Została wybudowana w 1905 roku. Jest to ceglana wieża o wysokości 36 metrów. W 2002 roku została wpisana do rejestru zabytków. Jest to dwuzbiornikowa wieża ciśnień. Dolny zbiornik ma pojemność 100 m³, a górny 50 m³. Wieża była wykorzystywana do zasilania parowozów w wodę. Obecnie wieża ciśnień jest nieczynna. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Małdyt.

Wieża ciśnień, znana również jako wieża wodna, to konstrukcja używana do przechowywania wody i utrzymania ciśnienia w systemach wodociągowych. Składa się zazwyczaj z wysokiej wieży zbiornikowej, zbiornika lub cylindrycznego zbiornika umieszczonego na wysokości, często na szczycie konstrukcji.

Główne zadania wieży ciśnień obejmują:

Zapewnienie ciśnienia wody: Woda gromadzona w wieży tworzy naturalne ciśnienie, które jest wykorzystywane do napędzania wody przez sieć wodociągową. Dzięki temu użytkownicy otrzymują wodę pod odpowiednim ciśnieniem, aby zaspokoić swoje potrzeby, takie jak kąpiel, gotowanie czy czyszczenie.

Magazynowanie wody: Wieże ciśnień mogą przechowywać duże ilości wody, co jest szczególnie przydatne w przypadku szczytowych okresów zapotrzebowania lub awarii w systemie dostawy wody. Dzięki temu mogą działać jako rezerwa wody dla okolicznych społeczności.

Wyrównywanie ciśnienia: Wieże ciśnień mają także funkcję wyrównywania ciśnienia w sieci wodociągowej. Gdy popyt na wodę wzrasta, woda może być zwalniana z wieży, aby zwiększyć ciśnienie w sieci. W przeciwnym przypadku, gdy popyt maleje, nadmiarowa woda może być pompowana do wieży w celu zmagazynowania jej na przyszłość.

Zabezpieczenie przed awariami: Dzięki istnieniu wieża ciśnień może zapewnić kontynuację dostaw wody w przypadku awarii lub konieczności wyłączenia części sieci wodociągowej do konserwacji lub naprawy.

Wieża ciśnień jest zazwyczaj wyposażona w różne systemy monitorowania i regulacji, aby zapewnić skuteczną pracę całego systemu wodociągowego oraz utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody dla użytkowników.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie