Łochów - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Łochowie to typowa dla tych terenów konstrukcja z 1954 roku. Zbudowano ją w miejsce starej, która wchodziła w skład systemu dostarczania wody dla parowozów z ujęcia na Liwcu. Do kompleksu należała również przepompownia przy ulicy Myśliwskiej.

Łochów - wieża ciśnień
Łochów - wieża ciśnień / @ geo573

Opis:


  • Wysokość: 30 m
  • Kształt: walec
  • Materiał: żelbeton
  • Zbiornik: żelbetowy, na 100 m³ wody
  • Elewacja: gładka, z gzymsami i pilastrami

Ciekawostki:


  • Wieża wodna w Łochowie jest jedną z wielu tego typu konstrukcji wybudowanych w Polsce w latach powojennych.
  • Znajduje się na terenie stacji kolejowej Łochów.
  • Jest udostępniana zwiedzającym w ramach Dni Kultury Kolejowej.
Zasady działania wieży ciśnień :

Wieża ciśnień, nazywana również wieżą wodną, to konstrukcja stosowana w systemach zaopatrzenia w wodę. Jej główną funkcją jest gromadzenie wody oraz utrzymanie ciśnienia w systemie wodociągowym. Oto główne cechy i funkcje wieży ciśnień:

Zbiornik na wodę: Wieża ciśnień zawiera duży zbiornik na wodę umieszczony na jej szczycie. Zbiornik ten może być wykonany z różnych materiałów, takich jak stal, beton czy tworzywa sztuczne, w zależności od lokalnych warunków i wymagań.

Utrzymywanie ciśnienia: Główną funkcją wieży ciśnień jest utrzymanie ciśnienia w systemie wodociągowym. Dzięki umiejscowieniu zbiornika na znacznej wysokości, woda w zbiorniku wywiera ciśnienie hydrostatyczne, które umożliwia przepływ wody przez rury zgodnie z zasadą grawitacji.

Dostarczanie wody: Woda jest dostarczana do wieży ciśnień z różnych źródeł, na przykład z ujęć wodnych lub ujęć głębinowych. Po dostarczeniu do zbiornika jest ona przechowywana do czasu, gdy jest potrzebna, a następnie jest pompowana lub spuszczana do systemu wodociągowego w zależności od zapotrzebowania.

Zapewnienie ciągłości dostaw: Wieże ciśnień są kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostaw wody, zwłaszcza w przypadku awaryjnych sytuacji, takich jak przerwy w dostawie lub pożary. Ich zdolność do przechowywania dużej ilości wody i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia pozwala na zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody dla społeczności.

W skrócie, wieża ciśnień jest istotnym elementem infrastruktury wodociągowej, który umożliwia gromadzenie wody i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w systemie wodociągowym, co zapewnia nieprzerwane dostawy wody dla społeczności.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie