Piaseczno - wieża ciśnień

 W Piasecznie nie ma obecnie wieży ciśnień. Istniała kiedyś wieża ciśnień na terenie stacji kolejki wąskotorowej Piaseczno Miasto, ale została rozebrana do wysokości około 2 metrów pod koniec XX wieku.


Historia


Wieża ciśnień w Piasecznie została wybudowana w 1925 roku, w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Wieża była użytkowana do końca lat 80. XX wieku, kiedy to została wyłączona z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.


Rozebranie


Wieża ciśnień w Piasecznie została rozebrana w 1998 roku. Decyzja o rozebraniu wieży została podjęta przez władze miasta ze względu na jej zły stan techniczny i brak możliwości remontu.


Obecność


Obecnie po wieży ciśnień w Piasecznie pozostały jedynie fragmenty fundamentów i ślady po rozebraniu. Na terenie dawnej wieży znajduje się obecnie parking.

Zasady działania wieży ciśnień :

Zasady działania wieży ciśnień opierają się na podstawowych zasadach fizycznych, inżynieryjnych oraz funkcjonalnych, które umożliwiają skuteczne magazynowanie wody i utrzymanie ciśnienia w systemie wodociągowym. Oto główne zasady działania wieży ciśnień:

Zasada ciśnienia hydrostatycznego: Ciśnienie w płynach, takich jak woda, zwiększa się proporcjonalnie do głębokości, na jaką jest zanurzony punkt w płynie. W przypadku wieży ciśnień, im wyższa jest kolumna wody w zbiorniku na szczycie wieży, tym większe jest ciśnienie wody w systemie.

Magazynowanie wody: Wieża ciśnień służy jako zbiornik na wodę, który gromadzi wodę dostarczaną przez sieć wodociągową lub inne źródła wody. Woda jest przechowywana w zbiorniku na szczycie wieży, gdzie jest łatwo dostępna w razie potrzeby.

Wyrównywanie ciśnienia: Wieża ciśnień pomaga w utrzymaniu stałego ciśnienia wody w systemie wodociągowym. W chwilach niskiego zapotrzebowania na wodę woda jest gromadzona w zbiorniku wieży, a w przypadku wzrostu zapotrzebowania woda jest uwalniana z zbiornika, aby utrzymać ciśnienie na odpowiednim poziomie.

Zapewnienie stabilności dostawy wody: Dzięki magazynowaniu wody i możliwości regulowania ciśnienia, wieża ciśnień umożliwia równomierne dostarczanie wody do użytkowników, nawet w przypadku zmian w zapotrzebowaniu na wodę w różnych godzinach i okolicznościach.

Bezpieczeństwo pożarowe: Wieże ciśnień często pełnią rolę kluczowego elementu systemów przeciwpożarowych, zapewniając wystarczające ciśnienie wody do skutecznego gaszenia pożarów w okolicy, gdzie są zlokalizowane.

Konserwacja i utrzymanie: Regularna konserwacja i utrzymanie wieży ciśnień są niezbędne dla zapewnienia jej efektywnego działania i bezpieczeństwa użytkowania. Obejmuje to rutynowe inspekcje, konserwację elementów konstrukcyjnych oraz utrzymanie urządzeń kontrolujących ciśnienie i przepływ wody.

Te zasady działania wieży ciśnień są kluczowe dla zapewnienia niezawodnego i skutecznego funkcjonowania systemów wodociągowych w miastach i obszarach zurbanizowanych.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie