Piastów - wieża ciśnień

 Została wybudowana w 1928 roku w stylu modernizmu. Jest to murowana z cegły, na planie koła, o wysokości 30 metrów. Posiada żelbetowy zbiornik na wodę o pojemności 100 m3. Wieża jest zwieńczona stożkowym dachem.

Historia:


Wieża ciśnień w Piastowie została wybudowana w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta. Wieża była użytkowana do 1990 roku, kiedy to została wyłączona z eksploatacji.


Współczesność:


Obecnie wieża ciśnień w Piastowie jest własnością prywatną. Jest ona nieużytkowana i stopniowo popada w ruinę. Wieża nie jest wpisana do rejestru zabytków.


Ciekawostki:


  • Wieża ciśnień w Piastowie jest jedną z najwyższych wież ciśnień na Mazowszu.
  • Wieża jest widoczna z odległości kilku kilometrów.

Zasady działania wieży ciśnień :

Zasady działania wieży ciśnień obejmują:


Magazynowanie wody: Wieża ciśnień działa jako zbiornik na wodę, który gromadzi wodę zasilającą system wodociągowy. Woda jest dostarczana do wieży z różnych źródeł, takich jak ujęcia wodne, rurociągi czy deszczówka.

Utrzymywanie ciśnienia: Główną funkcją wieży ciśnień jest utrzymanie stabilnego ciśnienia wody w systemie wodociągowym. Woda jest przechowywana w zbiorniku na górze wieży, a wysokość zbiornika nad ziemią determinuje ciśnienie wody. Im wyższa wieża, tym większe ciśnienie.

Regulacja przepływu wody: Wieża ciśnień umożliwia kontrolę przepływu wody do systemu wodociągowego w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Woda może być uwalniana z wieży, gdy zapotrzebowanie na wodę wzrasta, lub magazynowana w niej w okresach niskiego zapotrzebowania.

Zapobieganie wstrząsom hydraulicznym: Wieże ciśnień pomagają w zapobieganiu wstrząsom hydraulicznym poprzez absorpcję nagłych zmian w zapotrzebowaniu na wodę. Dzięki temu zapobiega się przeciążeniom w systemie wodociągowym.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe: Wieże ciśnień często są wykorzystywane jako elementy systemów przeciwpożarowych, zapewniając odpowiednie ciśnienie wody do gaszenia pożarów w przypadku awarii.

Konserwacja i utrzymanie: Regularna konserwacja wieży ciśnień jest kluczowa dla zapewnienia jej efektywnego działania i bezpieczeństwa. Obejmuje to kontrolę stanu technicznego konstrukcji, czyszczenie i dezynfekcję zbiornika oraz sprawdzanie urządzeń kontrolnych.

Te zasady działania są fundamentalne dla funkcjonowania wieży ciśnień jako kluczowego elementu infrastruktury wodociągowej, zapewniającego stabilne dostarczanie wody o odpowiednim ciśnieniu do użytkowników.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie