Tarczyn - wieża ciśnień

 Jest to żelbetowa konstrukcja z 1928 roku, znajdująca się przy ulicy Żwirki i Wigury. W latach 2020-2021 wieża przeszła gruntowny remont, który obejmował między innymi:


  • oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • remont zbiornika na wodę,
  • montaż oświetlenia zewnętrznego.

Obecnie wieża ciśnień w Tarczynie jest nieużywana, ale władze gminy mają plany na jej zagospodarowanie. W przyszłości mogłaby się tu mieścić kawiarnia, punkt widokowy lub muzeum. 

Zasady działania wieży ciśnień w Tarczynie :

Wieża ciśnień jest konstrukcją inżynieryjną stosowaną w systemach wodociągowych do utrzymania ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz do zapewnienia odpowiedniej ilości wody w przypadku pożarów lub awaryjnych sytuacji. Jest to rodzaj wieży lub zbiornika umieszczonego na wysokości, z którego woda może być dystrybuowana grawitacyjnie do sieci wodociągowej.


Główne cechy wieży ciśnień to:


Zbiornik na wodę: Wieża ciśnień zawiera duży zbiornik na wodę, który może pomieścić dużą ilość płynu. Ten zbiornik jest umieszczony na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w sieci.


Wysokość: Kluczową cechą wieży ciśnień jest jej wysokość. Woda w zbiorniku znajduje się na znacznej wysokości nad ziemią, co umożliwia wytworzenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej.


Regulacja przepływu: Działanie wieży ciśnień można regulować poprzez otwieranie i zamykanie zaworów kontrolujących przepływ wody. Otwarcie zaworów powoduje spływ wody z wieży do sieci, podczas gdy zamknięcie zaworów przerywa dopływ wody.


Stabilność ciśnienia: Wieża ciśnień zapewnia stabilne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych w budynkach oraz dla komfortu użytkowników.


Funkcja przeciwpożarowa: Wieże ciśnień są istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W razie pożaru zapewniają one dostęp do wystarczającej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem dla straży pożarnej, co jest niezbędne do skutecznego gaszenia pożarów.


Wieża ciśnień jest więc kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej, zapewniającym nie tylko stabilne ciśnienie wody w sieci, ale także bezpieczeństwo użytkowników w razie pożaru lub innych nagłych sytuacji wymagających dużej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie