Tomaszów Mazowiecki - wieża ciśnień

 W Tomaszowie Mazowieckim istniały kiedyś dwie wieże ciśnień.

Pierwsza z nich, zlokalizowana przy ulicy Brukowej, została zbudowana w czasach powojennych. Była to konstrukcja żelbetowa, która po wyłączeniu z eksploatacji przeszła w prywatne ręce. W lipcu 2010 roku została wyburzona.

Druga wieża ciśnień, zlokalizowana u zbiegu ulic Spalskiej i Dworcowej, jest nadal eksploatowana. Została wybudowana przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Jest to betonowa konstrukcja o wysokości 30 metrów.

Wieża ciśnień zasady działania :

Wieża ciśnień, znana również jako wieża wodna, to konstrukcja używana do przechowywania wody i utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej. Jest to zazwyczaj wysoka, wieżowata struktura z jednym lub kilkoma zbiornikami na wodę na szczycie. Wieże ciśnień są kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej i mają kilka istotnych funkcji:

Przechowywanie wody: Główną funkcją wieży ciśnień jest przechowywanie wody, która może być wykorzystywana do zaopatrywania w wodę okolicznych obszarów w razie potrzeby. Woda jest dostarczana do wieży ciśnień za pomocą pomp wodociągowych lub bezpośrednio z lokalnego źródła wody.

Utrzymywanie ciśnienia: Dzięki swojej wysokości, wieże ciśnień generują ciśnienie wody, które jest wystarczające do zapewnienia ciągłego przepływu wody w sieci wodociągowej. Ciśnienie to jest efektem grawitacji działającej na wodę w zbiorniku na szczycie wieży.

Zapewnienie równomiernego ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w zapewnieniu równomiernego ciśnienia wody w całym systemie wodociągowym, co umożliwia skuteczne dostarczanie wody do użytkowników na różnych wysokościach.

Zabezpieczenie przed przerwami w dostawie: Woda zgromadzona w wieży ciśnień stanowi rezerwę, która może być wykorzystana w przypadku awarii w systemie wodociągowym lub przerw w dostawie. Dzięki temu użytkownicy wciąż mają dostęp do wody nawet w przypadku awaryjnych sytuacji.

Zapewnienie stabilności w systemie: Wieże ciśnień pomagają w zabezpieczeniu systemu wodociągowego przed wahaniem ciśnienia spowodowanym nagłymi zmianami w zużyciu wody, na przykład w godzinach szczytu.


Wieża ciśnień jest zwykle wykonana z metalu lub betonu, a jej wysokość może sięgać kilkudziesięciu metrów, w zależności od potrzeb lokalnej infrastruktury wodociągowej i topografii terenu. Jest to kluczowy element infrastruktury miejskiej, który pomaga w zapewnieniu niezawodnego dostępu do wody pitnej dla społeczności.



Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie