Wolica - wieża ciśnień

 Znajduje się ona przy ulicy Spacerowej. Została zbudowana w 1934 roku i jest typowym przykładem architektury przemysłowej z okresu międzywojennego. Jest to żelbetowa konstrukcja z ceglaną elewacją, o wysokości około 30 metrów. Składa się z trzech części: podstawy, trzonu i zbiornika. Podstawa jest masywna i kwadratowa, trzon smukły i cylindryczny, a zbiornik na szczycie ma kształt grzyba.

Obecnie wieża jest nieczynna, ale nadal jest w dobrym stanie. Stanowi charakterystyczny element krajobrazu Wolicy i okolic.

Ciekawostki:


  • Wieża ciśnień w Wolicy jest jedną z wielu tego typu konstrukcji na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • W przeszłości wieże ciśnień pełniły ważną funkcję w systemach zaopatrzenia w wodę.
  • Niektóre z nich, po wycofaniu z eksploatacji, są adaptowane na inne cele, np. mieszkalne, widokowe, czy gastronomiczne.

Zasady działania wieży ciśnień :

Zasada działania wieży ciśnień opiera się głównie na wykorzystaniu ciśnienia hydrostatycznego oraz grawitacji. Oto główne zasady działania wieży ciśnień:

Magazynowanie wody: Wieża ciśnień posiada duży zbiornik umieszczony na jej szczycie, który służy do gromadzenia wody. Woda jest dostarczana do tego zbiornika z lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę, który może być zasilany z różnych źródeł, takich jak ujęcia wody gruntowej, rzeki lub zbiorniki retencyjne.

Ciśnienie hydrostatyczne: Woda zgromadzona w zbiorniku wieży ciśnień wywiera ciśnienie na dół, co wynika z działania siły grawitacji. Im wyższa wieża, tym większe jest ciśnienie hydrostatyczne generowane przez kolumnę wody.

Stabilizacja ciśnienia: Główną funkcją wieży ciśnień jest utrzymanie stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej. Dzięki temu, gdy zapotrzebowanie na wodę zmienia się w ciągu dnia, wieża może zapewnić odpowiednie ciśnienie, aby woda mogła być równomiernie dostarczana do odbiorców, niezależnie od wahania zużycia.

Dystrybucja wody: Woda zgromadzona w zbiorniku wieży ciśnień jest dostarczana do użytkowników za pośrednictwem rurociągów w systemie wodociągowym. Ciśnienie hydrostatyczne generowane przez zbiornik umożliwia przepływ wody przez rurociągi do odbiorców.

Równoważenie ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają również w równoważeniu ciśnienia w sieci wodociągowej, co zapobiega problemom związanym z zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniem, takim jak niewłaściwe działanie urządzeń sanitarnych lub awarie w systemie.

Bezpieczeństwo i konserwacja: Regularna konserwacja i inspekcje techniczne są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie wieży ciśnień. Wymagane są także środki bezpieczeństwa, takie jak barierki czy systemy zapobiegające dostępowi osobom nieuprawnionym.

Dzięki zastosowaniu powyższych zasad, wieże ciśnień stanowią kluczowy element infrastruktury wodociągowej, zapewniając stabilne i niezawodne dostawy wody dla społeczności, której służą.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie