Nowy Sącz - wieża ciśnień

 W Nowym Sączu znajdują się dwie wieże ciśnień:


Wieża ciśnień przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu


Została zbudowana w 1909 roku. Jest to murowana konstrukcja na planie koła o wysokości 40 metrów. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 200 m3. Wieża zaopatrywała w wodę parowozy na stacji kolejowej Nowy Sącz.


Wieża ciśnień przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu


Została zbudowana w 1975 roku. Jest to żelbetowa konstrukcja na planie koła o wysokości 45 metrów. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 500 m3. Wieża zaopatrywała w wodę osiedla mieszkaniowe w Nowym Sączu.


Ciekawostki :


  • Wieża ciśnień przy ulicy Nawojowskiej jest jedną z najstarszych wież ciśnień w Polsce.
  • Wieża ciśnień przy ulicy Węgierskiej jest najwyższą wieżą ciśnień w Nowym Sączu.
  • Obie wieże ciśnień są wpisane do rejestru zabytków.
Zasady działania wieży ciśnień w Nowym Sączu :

Wieża ciśnień, znana również jako wieża wodna, to konstrukcja inżynieryjna stosowana w systemach wodociągowych do przechowywania i utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody. Oto główne elementy i funkcje wieży ciśnień:


Zbiornik wodny: Centralnym elementem wieży ciśnień jest zbiornik wodny umieszczony na jej szczycie. Jest to duży pojemnik, który gromadzi wodę dostarczaną do wieży z różnych źródeł, takich jak ujęcia wodne, rzeki, studnie lub oczyszczalnie ścieków.

Ciśnienie hydrostatyczne: Ciśnienie wody w systemie wodociągowym jest generowane dzięki zastosowaniu zasady ciśnienia hydrostatycznego. Im wyżej położony jest zbiornik wodny, tym większe jest ciśnienie wody w systemie. Ciśnienie to umożliwia przepływ wody do okolicznych obszarów.

Dostarczanie wody: Woda z zbiornika na szczycie wieży ciśnień jest dostarczana do użytkowników w okolicznych obszarach za pomocą systemu rur. Dzięki działaniu grawitacji, woda jest napędzana do tych obszarów z odpowiednim ciśnieniem, co umożliwia jej swobodny przepływ w dół.

Stabilizacja ciśnienia: Wieża ciśnień pomaga w stabilizacji ciśnienia w systemie wodociągowym. Odpowiednio zaprojektowana wysokość wieży oraz zbiornika na jej szczycie umożliwia kontrolowanie ciśnienia wody w sieci, co pozwala na skuteczne dostarczanie wody o odpowiednim ciśnieniu do użytkowników.

Rezerwuar wody: Wieża ciśnień pełni również funkcję rezerwuaru wody, co oznacza, że może przechowywać zapas wody na wypadek awarii lub chwilowych problemów z dostawą wody. To zapewnia ciągłość dostaw wody nawet w przypadku wystąpienia problemów technicznych.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem: Woda przechowywana w zbiorniku wieży ciśnień jest zazwyczaj chroniona przed zanieczyszczeniami poprzez stosowanie odpowiednich systemów filtracji i ochrony. Jest to istotne zabezpieczenie, aby zapewnić wysoką jakość wody dostarczanej do społeczności.

Wieża ciśnień jest więc kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej, który umożliwia skuteczne dostarczanie wody do użytkowników w okolicznych obszarach, zapewniając stabilne ciśnienie i ciągłość dostaw.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie