Pocześle - wieża ciśnień

 Została zbudowana w 1928 roku i znajduje się przy ulicy Spacerowej. Jest to murowana konstrukcja o wysokości 30 metrów i średnicy 8 metrów. Na szczycie wieży znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 200 m3. Wieża ciśnień w Pocześlu jest wykorzystywana do regulacji ciśnienia wody w sieci wodociągowej wsi. Jest to również charakterystyczny punkt orientacyjny Pocześla. 

Zasady działania wieży ciśnień :

Zasady działania wieży ciśnień są dość proste, ale kluczowe dla zapewnienia ciągłej i niezawodnej dostawy wody. Oto główne zasady:


Magazynowanie wody: Wieża ciśnień pełni rolę zbiornika, który magazynuje wodę. Woda jest pompowana do wieży w okresach niskiego zużycia, gdy jest dostępna nadmiarowa ilość wody, a następnie używana w okresach wysokiego zapotrzebowania.


Ciśnienie grawitacyjne: Woda przechowywana w wieży ciśnień generuje ciśnienie grawitacyjne. Im wyżej umieszczona jest wieża, tym większe jest ciśnienie, które pozwala na napędzanie wody przez sieć wodociągową.


Wyrównywanie zmian ciśnienia: Wieża ciśnień działa jako bufor, wyrównując nagłe zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej. Dzięki temu zapobiega ona nagłym spadkom lub wzrostom ciśnienia, które mogłyby prowadzić do uszkodzeń instalacji lub problemów z użytkowaniem wody.


Zapewnienie stabilnej dostawy wody: Dzięki możliwości magazynowania wody i utrzymania ciśnienia, wieże ciśnień zapewniają stabilną dostawę wody do użytkowników, nawet w przypadku awarii w systemie wodociągowym lub w okresach szczytowego zapotrzebowania.


Zapewnienie rezerwy wody w przypadku awarii: Wieża ciśnień może pełnić rolę rezerwuaru wody w przypadku awarii w systemie wodociągowym lub innych sytuacji kryzysowych, zapewniając dostęp do wody nawet w trudnych warunkach.


Te zasady działania sprawiają, że wieże ciśnień są kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej, zapewniającym nie tylko stabilną, ale także niezawodną dostawę wody dla społeczności.Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie