Rejowiec Fabryczny - wieża ciśnień

 W Rejowcu Fabrycznym jest wieża ciśnień. Została zbudowana w latach 1946-1950 i znajduje się przy ulicy Kolejowej. Jest to murowana konstrukcja o wysokości 30 metrów i średnicy 8 metrów. Na szczycie wieży znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 100 m3.


Wieża ciśnień w Rejowcu Fabrycznym jest wykorzystywana do regulacji ciśnienia wody w sieci wodociągowej miasta. Jest to również charakterystyczny punkt orientacyjny Rejowca Fabrycznego. 

Wieża ciśnień w Rejowcu Fabrycznym nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Zasady działania wieży ciśnień :

Zasady działania wieży ciśnień obejmują:


Magazynowanie wody: Wieża ciśnień służy do przechowywania zapasu wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw w okresach szczytowego zapotrzebowania lub w przypadku awarii.


Ciśnienie hydrostatyczne: Woda przechowywana w wieży generuje ciśnienie, które umożliwia jej przepływ przez sieć wodociągową bez dodatkowej pomocy pomp.


Wyrównywanie ciśnienia: Wieża ciśnień pomaga w stabilizacji ciśnienia w sieci wodociągowej, zapobiegając gwałtownym wahaniom ciśnienia, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia instalacji lub sprzętu sanitarnego.


Zapewnienie awaryjnej rezerwy: W przypadku awarii lub konserwacji wodociągu, woda przechowywana w wieży ciśnień może stanowić awaryjną rezerwę, zapewniającą dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych.


Zarządzanie czasem pompowania: Wieża ciśnień umożliwia efektywne zarządzanie czasem pracy pomp, ponieważ woda jest pompowana do zbiornika w okresach niskiego zużycia i pobierana z niego w okresach wysokiego zapotrzebowania.


Stabilizacja dostaw wody: Dzięki możliwości magazynowania wody i regulacji ciśnienia, wieże ciśnień przyczyniają się do stabilizacji dostaw wody dla społeczności, zapewniając niezawodność i jakość usług wodociągowych.


Te zasady działania sprawiają, że wieże ciśnień są kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej, zapewniającym nie tylko ciągłość dostaw wody, ale także stabilność i niezawodność całego systemu wodociągowego


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie