Stara Prawda - wieża ciśnień

Została ona zbudowana w 1928 roku z cegły i ma wysokość 30 metrów. Jest to obiekt o walorach historycznych i architektonicznych. Wieża ciśnień w Starej Prawdzie jest wpisana do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/414 z dnia 31 grudnia 1985 roku.


Obecnie wieża ciśnień w Starej Prawdzie jest nieużywana. Nie jest udostępniona dla zwiedzających.

Zasada działania wieży ciśnień opiera się na wykorzystaniu ciśnienia hydrostatycznego oraz zasady grawitacji. Główne elementy zasady działania to:

Magazynowanie wody: Wieża ciśnień jest zbiornikiem, który przechowuje wodę. Jest ona zazwyczaj dostarczana do wieży poprzez pompy lub naturalny przepływ grawitacyjny.

Ciśnienie hydrostatyczne: Woda przechowywana w zbiorniku wieży wywiera ciśnienie na dno zbiornika. Im wyższy poziom wody w zbiorniku, tym większe jest ciśnienie hydrostatyczne.

Grawitacja: Kiedy kran zostaje otwarty, woda zbiornika wieży zaczyna spływać do systemu rurociągów. Siła grawitacji powoduje, że woda opada z wieży do systemu dystrybucyjnego, napędzając przepływ wody.

Regulacja przepływu wody: Aby utrzymać stabilne ciśnienie wody w systemie, wieże ciśnień są wyposażane w systemy regulacji przepływu wody. Te systemy kontrolują tempo spływu wody z wieży do systemu dystrybucyjnego, zapewniając odpowiednie ciśnienie.

Monitorowanie i konserwacja: Wieże ciśnień są regularnie monitorowane, aby zapewnić prawidłowy poziom wody i działania. Konserwacja i inspekcje są niezbędne, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo wieży ciśnień.

Dzięki zastosowaniu tych zasad, wieże ciśnień umożliwiają efektywne dostarczanie wody do społeczności, zapewniając stałe ciśnienie i dostęp do wody nawet w przypadku zmieniających się warunków użytkowania lub awarii w systemie.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie