Wieże Bismarcka - w jakim celu je stawiano - Otto von Bismarck

Wieże Bismarcka w Polsce - Bismarcktürme in Polen. 

Wieże Bismarcka w Polsce są niemieckimi zabytkami, które pozostały, po dawnym imperium Cesarstwa Niemieckiego, które w wyniku przegranej pierwszej wojny światowej i niekorzystnym dla Berlina wyniku traktatu wersalskiego, rozpadło się i efekcie tych działań, została powołana Republika Weimarska. W zasadzie była to pierwsza faza dziedziczenia obiektów, reprezentujących dawny, pruski styl w architekturze. Pierwszą spadkobierczynią Wież Bismarcka była II Rzeczpospolita Polska. Niestety z tego okresu nie przetrwała, do dziś, żadna wieża. Drugą spadkobierczynią Wież Bismarcka była III RP, nazywana ludową. Komunistyczne władze przejęły spore tereny od III Rzeszy, razem z Wieżami Bismarcka, które do 1945 roku otoczone były niemal czcią. Sporo tych wież przetrwało do dziś, większość jednak uległa dewastacji przez duch czasu lub czynnik ludzki. Te zabytki, które się zachowały, pragnę opisać w moim skromnym artykule.

W jakim celu stawiano Wieże Bismarcka w Niemczech ?

Wieża Bismarcka - Bismarckturm
Wieża Bismarcka, rozpalony ogień w rocznicę urodzin kanclerza Otto von Bismarcka. 

Wieże Bismarcka budowano dla uczenia legendarnego kanclerza Otto von Bismarcka, urodzonego 1 kwietnia 1815 roku, w Schönhausen, Niemczech. A zmarłego, w Friedrichsruh 30 lipca 1898 roku. Wieże Bismarcka na swoim szczycie posiadały misę z cynku, to w nich podczas rocznicy urodzin kanclerza, rozpalano ogromny ogień. Chociaż termin rozpalania ognia nie był regułą, to we wszystkich Wieżach Bismarcka, ulokowanych na całym świecie, starano się aby płomień ozdobił niebo w tym dniu. Znicze z Wież Bismarcka płonęły również  w pierwszy dzień astronomicznego lata, a więc w przesilenie letnie. 

Była to praktyka zapoczątkowana kilkanaście lat później przez władze III Rzeszy. Zwyczaj ten miał w sobie coś z czasów przedchrześcijańskich, czczenie narodzin słońca poprzez rozpalanie ognia w czarach. Wieże Bismarcka nie tylko budowano na cześć kanclerza, który zjednoczył Niemcy, ale także na pamiątkę zjednoczenia Niemiec, pokonania Francji oraz utworzenia Cesarstwa Niemieckiego, potęgi, w której budowie miał udział Otto von Bismarck. Rozpalony ogień ze zniczy wzbudzał więź miedzy narodem niemiecki, a także pielęgnował pamięć niemieckich żołnierzy, którzy przelewali krew za Niemcy.

Pierwsza Wieża Bismarcka została wybudowana jeszcze za życia kanclerza, a ostatnia budowla została oddana do użytku w Polanowie ( niem. Pollnow ), mieście leżącym w Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Im dłużej rozwijała się Republika Weimarska, to zaniechano budowy przyszłych pomników na cześć Otto von Bismarcka. Ogólnie, wybudowano 240 Wieże Bismarcka  na całym świecie, tzn. tam gdzie mieszkała spore społeczeństwo niemieckie (  Francji, Czech, Polski, Rosji, Austrii, Kamerunu, Tanzanii i Chile ) i same Niemcy.

Wieże Bismarcka w Polsce - istniejące.

Architektura wież Bismarcka.

Wieże Bismarcka w większości przypadków były budowane z kamienia granitowego, nieociosanego. Taki materiał mógł zapewnić wieży większą żywotność i oprzeć się działaniom klimatu, pogody i upływu czasu. Wieże Bismarckowskie budowane były również z czerwonej cegły lub wnętrza wieży wykańczane były cegłą. Architektura Wież Bismarcka nawiązywała najczęściej do okresu średniowiecza. Budowano wieże w stylu neogotyckim, zachowując przy tym wierność detali i elementów architektonicznych takich jak - ceglane fryzy, machikuły krenelaż, ostrołukowe okna. Styl neorenesansowy, ten najbardziej niemiecki, występował sporadycznie w formie ozdobień gzymsów nad okiennych lub portali wejściowych, a te również były budowane w stylu neoklasycystycznym.

Kim w zasadzie był Otto von Bismarck

Otto, książę Bismarck, hrabia Bismarck-Schönhausen, książę Lauenburg (niem: Otto Fürst von Bismarck, Graf von Bismarck-Schönhausen, Herzog zu Lauenburg, 1 kwietnia 1815 - 30 lipca 1898), urodzony jako Otto Eduard Leopold von Bismarck, był konserwatywnym niemieckim mężem stanu i dyplomatą. Pochodzący z wyższej klasy właścicieli ziemskich Junkers Bismarck szybko awansował w pruskiej polityce, a w latach 1862-1890 był ministrem prezydentem i ministrem spraw zagranicznych Prus. Zanim doszedł do władzy, był ambasadorem Prus w Rosji i Francji oraz zasiadał w obu izbach pruskiego parlamentu. 

W 1871 r. doprowadził do zjednoczenia Niemiec i do 1890 r. pełnił funkcję pierwszego kanclerza Cesarstwa Niemieckiego, w której to roli zdominował sprawy europejskie. W latach 1867-1871 był kanclerzem Konfederacji Północnoniemieckiej, a także pełnił obowiązki w Królestwie Pruskim. Współpracował z królem pruskim Wilhelmem I w celu zjednoczenia różnych państw niemieckich, co trwało do końca życia Wilhelma. Król nadał Bismarckowi tytuł hrabiego Bismarck-Schönhausen w 1865 roku i księcia Bismarck w 1871 roku. Bismarck wywołał trzy krótkie, decydujące wojny przeciwko Danii, Austrii i Francji. Po zwycięstwie nad Austrią zlikwidował ponadnarodową Konfederację Niemiecką i utworzył Konfederację Północnoniemiecką jako pierwsze niemieckie państwo narodowe, skupiając mniejsze państwa północnoniemieckie za Prusami i wykluczając Austrię. Otrzymując wsparcie niezależnych państw południowoniemieckich w pokonaniu Francji przez Konfederację, utworzył Cesarstwo Niemieckie, które również wykluczyło Austrię, i zjednoczył Niemcy.Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie