Postaszowice - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Postaszowice to obiekt wodociągowy, znajdujący się przy ulicy Wiejskiej 4 w Postaszowice, w powiecie jędrzejowskim. Została zbudowana w 1958 roku i uruchomiona w 1965 roku.  Wieża jest wykonana z żelbetu i ma wysokość 30 metrów. Posiada zbiornik o pojemności 500 metrów sześciennych. W przeszłości służyła do dostarczania wody mieszkańcom Postaszowic i okolic. Obecnie jest nadal używana, ale jej stan techniczny jest zły. Wieża ciśnień w Postaszowice jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/209/2022. Jest to obiekt o znaczeniu historycznym i technicznym.

Opis

Wieża ciśnień w Postaszowice jest obiektem cylindrycznym, o wysokości 30 metrów. Posiada zbiornik o pojemności 500 metrów sześciennych. Wieża jest wykonana z żelbetu i ma charakterystyczną konstrukcję z pionowymi żelbetowymi słupami, które podtrzymują zbiornik.

Historia

Wieża ciśnień w Postaszowice została zbudowana w 1958 roku jako część inwestycji w rozwój infrastruktury wodociągowej w tym rejonie. Uruchomiona została w 1965 roku i od tego czasu służyła mieszkańcom Postaszowic i okolic.

Stan zachowania

Wieża ciśnień w Postaszowice jest w złym stanie technicznym. Obiekt jest zaniedbany i wymaga prac konserwatorskich.

Znaczenie

Wieża ciśnień w Postaszowice jest obiektem o znaczeniu historycznym i technicznym. Jest to świadectwo rozwoju infrastruktury wodociągowej w Polsce w XX wieku.

Zagadnienia do rozważenia

  • Czy wieża ciśnień w Postaszowice powinna zostać odrestaurowana?
  • Jakie korzyści przyniosłoby to dla lokalnej społeczności?
  • Jakie problemy mogą się pojawić w związku z odrestaurowaniem wieży?

Możliwe rozwiązania

  • Wieża ciśnień mogłaby zostać odrestaurowana i udostępniona do zwiedzania.
  • Wieża mogłaby zostać zaadaptowana na cele kulturalne lub społeczne.
  • Wieża mogłaby zostać rozebrana i wykorzystana do budowy nowych obiektów.

Ostateczna decyzja o losie wieży ciśnienia w Postaszowice powinna zostać podjęta przez lokalne władze i społeczność. 

Wieże ciśnień w woj. śląskim
  • Dąbrowa Górnicza - wieża ciśnień


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie