Sosnowiec - wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Sosnowcu to obiekt wodociągowy zbudowany w latach 60. XX wieku. Znajduje się ona na terenie dawnej huty im. Buczka, przy ulicy M. Buczka. Wieża jest zbudowana z żelbetu i ma wysokość 25 metrów. Na jej szczycie znajduje się zbiornik o pojemności 100 metrów sześciennych. Wieża ciśnień w Sosnowcu pełniła ważną rolę w systemie wodociągowym huty. Jej zadaniem było magazynowanie wody i zapewnienie odpowiedniego ciśnienia do zasilania instalacji chłodzenia maszyn hutniczych. Wieża jest obecnie nieczynna, ale nadal jest cennym zabytkiem architektury przemysłowej.

Wieża ciśnień w Sosnowcu
Wieża ciśnień w Sosnowcu / @ Michał Bulsa

W 2023 roku wieża została wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Obecnie trwają prace nad jej rewitalizacja. Planowane jest m.in. odnowienie elewacji, wymiana dachu i wykonanie platformy widokowej na szczycie. 

Wodna wieża, nazywana również wieżą ciśnień, to konstrukcja inżynieryjna, która służy do przechowywania wody i utrzymania ciśnienia w systemach wodociągowych. Wodne wieże są zazwyczaj wysokimi, pionowymi wieżami, które zawierają zbiornik na wodę na swoim szczycie. Te konstrukcje są powszechnie stosowane w infrastrukturze wodociągowej i mają kilka ważnych funkcji:

  • Przechowywanie wody: Woda jest dostarczana do wodnej wieży z różnych źródeł, takich jak rzeki, studnie lub stacje uzdatniania wody. Woda jest przechowywana w zbiorniku na szczycie wieży, co pozwala na gromadzenie większych ilości wody w jednym miejscu.

  • Zapewnienie ciśnienia: Woda w zbiorniku na szczycie wieży ciśnień jest pod ciśnieniem grawitacyjnym. Dzięki temu ciśnieniu woda może być dostarczana do użytkowników w systemie wodociągowym bez konieczności użycia pomp. Woda z wodnej wieży może być swobodnie rozprowadzana w dół do sieci wodociągowej, co zapewnia odpowiednie ciśnienie w sieci.

  • Wyrównywanie dostaw: Wodne wieże pomagają wyrównywać dostawy wody, zwłaszcza w okresach wzmożonego zapotrzebowania. Woda jest dostarczana do wieży ciśnień, gdy jej dostępność jest większa, na przykład w nocy, a następnie jest uwalniana z zbiornika, gdy zapotrzebowanie wzrasta w ciągu dnia.

  • Awaryjna rezerwa: W przypadku awarii w systemie wodociągowym, wodna wieża może służyć jako rezerwuar wody, dostarczając wodę użytkownikom, nawet jeśli normalne dostawy są przerwane.

Wodne wieże są istotnym elementem infrastruktury wodociągowej w wielu miejscach na całym świecie. Pomagają one zapewnić niezawodne dostawy wody pitnej do społeczności i przyczyniają się do stabilności i efektywności systemów wodociągowych. Ich charakterystyczny wygląd sprawia, że są często rozpoznawalnymi elementami krajobrazu miejskiego.

Wieże ciśnień w woj. śląskim
  • Dąbrowa Górnicza - wieża ciśnień


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie